Natuur en omgeving

De taal van familieopstellingen blijkt ook heel goed toepasbaar te zijn voor vragen over het contact van mensen met hun directe leefomgeving en met de natuur.

Omgeving

Wat betreft de omgevingsopstellingen kunnen we meer inzicht krijgen in de diepere beweegredenen rond vragen als:

Rotsen Marokko

Natuur

Ook op bredere vragen als: hoe kunnen we het best met de natuur omgaan of hoe kan een bepaald landschap het best worden beheerd of ingericht kan een opstelling meer licht werpen.

Je kunt een natuuropstelling ook beleven als een persoonlijk, spannend avontuur. Gun jezelf een kijkje in een andere wereld. De wereld van de dieren en de planten, de rotsen en landschappen. Hoe is het om een mier te zijn, of een mooie bloem of een zwerfsteen. Er gaat een nieuwe wereld voor je open, die je tot compleet nieuwe inzichten brengt. Het is onze grotere familie waar we deel van zijn. Wordt het niet eens tijd om onze familieleden beter te leren kennen? Een Natuuropstelling is een unieke gelegenheid om dit avontuur aan te gaan. Het effect is dat onze intentie om een bijdrage te leveren aan het welzijn van het leven op Aarde van binnenuit gaat komen. Als meer en meer mensen vanuit die gemoedsgesteldheid ermee bezig gaan zal de heling van het op hol geslagen klimaat als vanzelf gaan.