Natuur en omgeving

De taal van familieopstellingen naar Bert Hellinger blijkt ook heel goed toepasbaar te zijn voor vragen over het contact van mensen met hun directe leefomgeving en met de natuur.

Omgeving

Wat betreft de omgevingsopstellingen kunnen we meer inzicht krijgen in de diepere beweegredenen rond vragen als:

Natuur

Ook op bredere vragen als: hoe kunnen we het best met de natuur omgaan of hoe kan een bepaald landschap het best worden beheerd of ingericht kan een opstelling meer licht werpen.