Samenwerking en Links

Ik ben aangesloten bij de SONT (Systemische Opstellingen Nederlands Taalgebied). Op hun website www.opstellingen.net staat veel informatie over opstellingen in het algemeen.

Mijn Nederlandse collega's op het gebied van Natuur- en Omgevingsopstellingen zijn Erna Alexandra Jansen en Gré Honingh-Pauw. Hun websites zijn respectievelijk www.creatieveprocessen.nl en www.natuurlijketraining.nl. Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe en veelbelovende veld in een internationaal team dat ik mede heb opgericht. Hiervoor verwijs ik naar de buitenlandse website www.sixth-sense-in-service.net. Hier is onder meer informatie te vinden over workshops en opleidingen in Duitsland.

In Engeland is mijn Engelse collega Zita Cox actief. Haar website is www.environmentalconstellations.com. Ze heeft een inspirerend artikel geschreven in issue nr. 9 van het Engelse tijdschrift The Knowing Field (te bestellen op www.theknowingfield.co.uk).

Verder werk ik in Nederland incidenteel samen in de Reizende Aarde Werkplaats met Gerwine Wuring (zie www.aerda.nl en www.reizendeaardeschool.nl), Yvonne Feijen (www.yvonnefeijen.nl) en Saskia Bosman (www.angelfire.com/ak5/research_1 en www.angelfire.com/psy/sothis).

Op het gebied van loopbaanbegeleiding werk ik samen met Hans van Zwieten. Zie www.loopbaantoekomst.nl.