Samenwerking en Links

Vanaf 2019 werk ik samen met Lisette van der Wel uit Utrecht. Samen organiseren we de Werkplaats Natuur- en Omgevingsopstellingen; zie bij agenda en verslagen. Haar website is http://lisettevanderwel.nl.

Mijn Nederlandse collega's op het gebied van Natuur- en Omgevingsopstellingen zijn Erna Alexandra Jansen en Gré Honingh-Pauw. Hun websites zijn respectievelijk www.creatieveprocessen.nl en www.natuurlijketraining.nl. Er wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van dit nieuwe en veelbelovende veld in een internationaal team dat ik mede heb opgericht. Hiervoor verwijs ik naar de buitenlandse website www.sixth-sense-in-service.net. Hier is onder meer informatie te vinden over workshops en opleidingen in Duitsland.

In Engeland is mijn Engelse collega Zita Cox actief. Haar website is www.environmentalconstellations.com. Ze heeft een inspirerend artikel geschreven in issue nr. 9 van het Engelse tijdschrift The Knowing Field (te bestellen op www.theknowingfield.co.uk).

Verder werk ik in Nederland incidenteel samen in de Reizende Aarde Werkplaats met Gerwine Wuring (zie www.aerda.nl) en Yvonne Feijen (www.yvonnefeijen.nl).

Op het gebied van loopbaanbegeleiding werk ik samen met Hans van Zwieten. Zie www.loopbaantoekomst.nl.