Welkom op de website van SYSTOP, het coachings- en adviesbureau van Chrisjan Leermakers

Windhoos boven Oostzee

SYSTOP staat voor Systeemopstellingen: Familieopstellingen, Organisatieopstellingen, Beleidsopstellingen, Loopbaanopstellingen, Natuuropstellingen en Omgevingsopstellingen. Dit alles gebaseerd op de leer van Bert Hellinger.

Systeemopstellingen

Een systeemopstelling is een relatief nieuwe methode waarmee door middel van de configuratie van representanten in een ruimte onderliggende verbanden in menselijke relaties worden blootgelegd. Dat kan gaan om relaties van persoonlijke aard; tussen partners, maar ook tussen andere familieleden of personen buiten de familie die ons nabij staan. We spreken dan van een familieopstelling. Het kan ook worden toegepast in werksituaties of andere verbanden waar activiteiten tussen mensen spelen. Vaak is dan sprake van vastzittende patronen, verstrikkingen. Met deze methode, in Duitsland gedurende de laatste decennia ontwikkeld door de in 2019 overleden gezinstherapeut, missionaris en vernieuwer Bert Hellinger, is in een mum van tijd duidelijk wat er eŪgenlijk aan de hand is.

Mede vanuit mijn achtergrond als fysische geograaf en mijn loopbaan als natuurconsulent bij de Rijksoverheid verdiep ik mij in het bijzonder in wat de relatie van ons mensen is met onze leefomgeving. Uit mijn ervaring is gebleken dat systeemopstellingen veel kunnen betekenen als instrument voor omgevings- en beleidsvraagstukken. En ook op het persoonlijke vlak is er dieper inzicht mogelijk in de relatie met je woon- of werkomgeving, of is een ontmoeting mogelijk met de plek waar je in deze wereld bent gekomen, je geboorteplek.

Familieopstellingen

De aanleiding voor een familieopstelling kan zijn vragen als: ik heb al een tijdje last van een gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak of regelmatig terugkerende boosheid, angst of verdriet, waar heeft dat mee te maken? Het kunnen eigenlijk heel uiteenlopende vragen zijn, maar steeds wordt onderzocht of het handelt om een zogenaamde systemische verstrikking. Enkele voorbeelden:
Iemand voelt zich al jaren het buitenbeentje van de familie; hij is als het ware uitgestoten om welke reden dan ook. Dan is er vaak wel een aanwijsbare oorzaak, zoals drugsgebruik, dat niet wordt geaccepteerd of iets dergelijks, maar bij betere beschouwing blijkt sprake te zijn van een verwarring met iemand die min of meer hetzelfde overkomen is twee generaties terug, bijvoorbeeld een oudoom. De eenzame positie van de huidige cliŽnt ontstaat vanuit een soort onbewuste solidariteit met de oudoom van weleer. Als de cliŽnt zich bewust wordt van dit feit is het mogelijk om deze generatieverstrikking ongedaan te maken, ook ten gunste van eventuele generaties die nog komen. In werksituaties kan er sprake zijn van een gevoel van niet op zijn of haar plek zitten. Een systeemopstelling kan dan opheldering geven over wat een betere plek (of bezigheid) zou zijn. Er kan ook blijken dat er wat anders aan de hand is, bijvoorbeeld de neiging om op elke plek de underdog-positie in te nemen. Dat kan dan weer veroorzaakt zijn door een familieverstrikking.

Zo zijn er tal van ongemakken en als problematisch ervaren situaties die door een systeemopstelling opgehelderd kunnen worden. Wanneer in een opstelling de begeleider bepaalde interventies pleegt gebeurt het vaak, dat naast dit inzicht ook een oplossende beweging op gang komt.

Praktische informatie

Bij systeemopstellingen is het nodig een groep van tussen 6 en 20 mensen voor tenminste een dagdeel bijeen te hebben. Ik organiseer zelf bijeenkomsten, die zijn zichtbaar in de agenda, maar ik kom ook graag naar een door anderen georganiseerd evenement. Mijn vergoeding is in onderling overleg.

Ook voor individuele coaching en begeleiding kunt u een afspraak maken. Ik beschik over een werklocatie zowel in Voorschoten als Amsterdam. Daarbij maak ik gebruik van de volgende methoden:


Het tarief dat ik hanteer is 75 euro per consult. Het eerste verkennende gesprek is gratis.