Welkom op de website van SYSTOP, het coachings- en adviesbureau van Chrisjan Leermakers

Foto van Chrisjan

SYSTOP staat voor Systeemopstellingen: Familieopstellingen, Organisatieopstellingen, Beleidsopstellingen, Loopbaanopstellingen, Natuuropstellingen en Omgevingsopstellingen. Dit alles gebaseerd op de leer van Bert Hellinger.

Systeemopstellingen

Een systeemopstelling is een nieuwe techniek waarmee door middel van een soort rollenspel onderliggende verbanden in menselijke relaties worden blootgelegd. Dat kan gaan om relaties van persoonlijke aard; tussen partners, maar ook tussen andere familieleden of personen buiten de familie die ons nabij staan. We spreken dan van een familieopstelling. Het speelt ook in werksituaties of andere verbanden waar activiteiten tussen mensen spelen. Vaak is dan sprake van vastzittende patronen, verstrikkingen, en met deze nieuwe techniek, in Duitsland ontwikkeld door Bert Hellinger, is in een mum van tijd duidelijk wat er eÝgenlijk aan de hand is.

De aanleiding voor een opstelling kunnen zijn vragen als: ik heb al een tijdje last van een gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak of regelmatig terugkerende boosheid, angst of verdriet, hoe kom ik daar van af? en: ik heb geen vrede met mijn werksituatie, welke activiteit of welk beroep hoort nu eigenlijk Úcht bij mij? (een opstelling daarover noemen we een loopbaanopstelling). Het kunnen eigenlijk heel uiteenlopende vragen zijn, maar steeds wordt onderzocht of het handelt om een zogenaamde systemische verstrikking. Enkele voorbeelden:
Iemand voelt zich al jaren het buitenbeentje van de familie; hij is als het ware uitgestoten om welke reden dan ook. Dan is er vaak wel een aanwijsbare oorzaak, zoals drugsgebruik, dat niet wordt geaccepteerd of iets dergelijks, maar bij betere beschouwing blijkt sprake te zijn van een verwarring met iemand die min of meer hetzelfde overkomen is twee generaties terug, bijvoorbeeld een oudoom. De eenzame positie van de huidige cliŰnt ontstaat vanuit een soort onbewuste solidariteit met de oudoom van weleer. Als de cliŰnt zich bewust wordt van dit feit is het mogelijk om deze generatieverstrikking ongedaan te maken, ook ten gunste van eventuele generaties die nog komen. In werksituaties kan er sprake zijn van een gevoel van niet op zijn of haar plek zitten. Een systeemopstelling kan dan opheldering geven over wat een betere plek (of bezigheid) zou zijn. Er kan ook blijken dat er wat anders aan de hand is, bijvoorbeeld de neiging om op elke plek de underdog-positie in te nemen. Dat kan dan weer veroorzaakt zijn door een familieverstrikking.

Zo zijn er tal van ongemakken en als problematisch ervaren situaties die door een systeemopstelling opgehelderd kunnen worden. Wanneer in een opstelling de begeleider bepaalde interventies pleegt kan het zelfs zo zijn, dat naast dit inzicht ook een oplossende beweging in gang komt.

Naast dit alles ben ik ge´nteresseerd wat de diepere betekenis is van de omgeving voor mensen en verdiep ik mij als fysisch geograaf (momenteel ben als specialist natuur werkzaam bij Rijkswaterstaat) ook wat systeemopstellingen kunnen betekenen als instrument voor omgevings- en beleidsvraagstukken.

Bij systeemopstellingen is het nodig een groep van tussen 6 en 20 mensen voor tenminste een dagdeel bijeen te hebben. Dit wordt in overleg georganiseerd. Voor een vraaginbrenger reken ik 75 euro en voor andere aanwezigen 25 euro.

Ook voor individuele coaching en begeleiding kunt u een afspraak maken. Daarbij maak ik gebruik van de volgende methoden:


Het tarief dat ik hanteer is 75 euro per consult. Het eerste verkennende gesprek is gratis.